สวัสดีครับ ผม นายจักรพงศ์ สุขเกษม วิชาเอก ศิลปกรรมดนตรี ชั้นปี่ที่ 5 คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู โรงเรียนมหาราช 7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่มาเยือน ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะมา ขอบคุณครับ

คณะครูโรงเรียนมหาราช 7 ที่น่ารัก

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำว่าศิลปะในนิยามยามของนักเรียนโรงเรียนมหาราช 7คำว่า "ศิลปะ" ในนิยามของนักเรียน
...........ศิลปะ คือ การที่เราวาดภาพในจินตนาการของคนเราโดยถ่ายทอดจากการวาดภาพ(ด.ญ.มัจธณา คมขำ ม. 2/2)
...........ศิลปะ คือ จินตนาการที่เราสร้างขึ้นเพื่อบรรยายออกมาเป็นชิ้นงาน(ด.ญ.อรพรรณ หงษ์ทอง ม.2/2)
...........ศิลปะ คือ การจินตนาการและวาดลงในกระดาษแล้วออกมาเป็นรูปที่เราได้จินตนาการไว้(ด.ญ.สุกัญญา ผาคำ ม.3/2)
...........ศิลปะ คือ จินตนาการที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบกาย(ด.ญ.นุชนารถ สมสี ม.3/2)
...........ศิลปะ คือ การออกแบบงานตามจินตนาการของเรา(ด.ช.พิทักษ์ เหมทอง ม.3/2)
...........ศิลปะ คือ การที่เราจินตนาการขึ้นมาเอง หรือดูแบบที่เราอยากจะวาด เช่นภาพการ์ตูน ภาพสัตว์ โดยใช้การจำ ฯลฯ หรือจะแต่งเติมให้เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การแต่งกาย การเต้นรำ เป็นต้น (ด.ญ.สิรินยา แซ่คู ม. 1/2)
...........ศิลปะ คือ การระบายอารมณ์ลงบนกระดาษ(ด.ช.อภิวิชญ์ แก้วน้อย ม.1/2)
...........ศิลปะ คือ การวาดภาพรูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตชนบท ธรรมชาติ และวาดตามสิ่งที่เราอยากจะวาด(ด.ญ.จิราพัชร ทองโพธิ์ ม.1/2)